Toegankelijkheidschecks van Gewoonweg

De gebouwen, voorzieningen en evenementen zijn op toegankelijkheid gecontroleerd door speciaal opgeleide bouwkundigen. Dit zorgt voor betrouwbare gegevens. Bij een controle gaat het echter altijd om een momentopname. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zet neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van de geboden informatie. Tref je onjuistheden aan, neem dan contact met ons op.

Eventuele wijzigingen in het gebouw, de contactgegevens of anderszins moeten door de eigenaar van het betreffende gebouw aan ons worden doorgegeven. Soms is een nieuwe toegankelijkheidscheck ter plaatse nodig om een zo groot mogelijke betrouwbaarheid te garanderen.