Gewoonweg voor bezoekers

Gewoonweg.nl is een betrouwbare bron van informatie over de toegankelijkheid van hotels, restaurants, natuurparken, pretparken, bibliotheken, theaters, bioscopen, stadskantoren, vvv-kantoren en nog veel meer.

Ook mensen met een beperking moeten gewoonweg eropuit kunnen. Net als ieder ander. Gewoonweg.nl wil mensen met een beperking, hun begeleiders en mantelzorgers betrouwbare informatie verstrekken over de toegankelijkheid van voorzieningen. Daarnaast wil gewoonweg.nl ondernemers en maatschappelijke instellingen inspireren, stimuleren en helpen om werk te maken van toegankelijkheid en om informatie daarover uit te dragen.

Alle locaties op Gewoonweg.nl zijn objectief gemeten door toegankelijkheidsexperts van Zet. Hoe meer sterren, hoe toegankelijker de locatie.

Van elke locatie krijg je informatie over de bereikbaarheid en de toegankelijkheid. De controles hierop zijn uitgevoerd door bouwkundig adviseurs van Zet in opdracht van de Provincie Noord-Brabant of op verzoek van de ondernemer of de eigenaar van het gebouw. 

Bij de controles is gebruikgemaakt van een checklist die een scala van categorieën bevat, want een locatie is pas echt toegankelijk wanneer iedereen er gebruik van kan maken. Onze experts gaan bijvoorbeeld na of de locatie met het openbaar vervoer bereikbaar is, of er voldoende en geschikte parkeergelegenheden zijn, of de entree en het sanitair voor iedereen toegankelijk zijn, maar ook of er voorzieningen zijn voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking.